Rezervoari i kace

Rezervoari i kace od plastike su proizvod koji već više od 30 godina čini čuda u domaćinstvu i industriji. Takav proizvod je nezamenjiv jer toliko stvari mogu da obave i da zamene mnoge proizvode. Jeftiniji i kvalitetniji proizvod kao što su kace i rezervoari ne postoje. Plasticne kace su rezervoari koji su otvoreni sa jedne strane, a mogu se po potrebi zatvoriti sa poklopcem. Rezervoari se proizvode kao cisterne to jeste horizontalni rezerevoari i vertikalni rezervoari. Cisterne se često ukopavaju u zemlju, ponekad i vertikalni. Mogu biti i nadzemni samo se moraju stavljati na ravnu površinu, ili postaviti na posebne lege. Primena je velika, otporni su na hemikalije i sve druge ostale uticaje.

Plasticne kace i rezervoari iz Osecine:

cabarplast.com

rplast.rs

kacerezervoari.com

vozdkomerc.co.rs

plasticnekace.com

rezervoarikace.rs

Plasticne kace i rezervoari imaju dug vek i više od 50 godina.